OНЦЛОХ МЭДЭЭ

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

САНАЛТ ХҮСЭЛТ

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ.

МӨНХХААН СУМ 2022 он

Хэрэгжиж буй ажлын тоо

Гүйцэтгэлийн хувь

Ашиглалтад орох ажлын тоо

0
0
0

ВИДЕО МЭДЭЭ

Видео мэдээ

“Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

Цагдаагийн ерөнхий газартай Хүний эрхий үндэсний комисс байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд орон нутагт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, алба хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор тус

Дэлгэрэнгүй

СТАСТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

0
Хүн амын тоо
0
Малын тоо
0
Өрхийн тоо
0
Газар нутаг

ХЯЛБАРШУУЛСАН ЦЭС

Батлагдсан төсөв

ОНХСан

Санхүүгийн тайлан

Сул орон тоо

Сонгон шалгаруулалт

Хүний нөөцийн тайлан

Өргөдөл гомдлын тайлан

Тендерийн төлөвлөгөө

Тендерийн урилга

Тендерийн тайлан

ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ

FACEBOOK ХУУДАС

ХОЛБООС

АВИЛАГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА