Сүхбаатар аймаг

Мөнххаан сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

АЛСЫН ХАРАА: Сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлсэн, өрсөлдөх чадвартай төрийн захиргааны “Тэргүүлэгч байгууллага” байна.