Сүхбаатар аймаг

Мөнххаан сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Захирамж
Гарчиг
1
Аж ахуйн нэгжийн тооллого явуулах тухай
үзэхаж ахуй нэгжийн тооллого явуулах тухай.pdf
2 төл малд бруцуллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийх  тухай  төл малд бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийх тухай.pdf
3 цэргийн бүртгэл явуулах тухай  цэргийн шинэчилсэн бүртгэл явуулах тухай.pdf
4 газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа явуулах тухай  газар эзэмших ашиглах эрхийн нээллттэй дуудлага худалдаа явуулах тухай.pdf
5 авах арга хэмжээний тухай  авах арга хэмжээний тухай.pdf
6 арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай  арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай.pdf
7 зарим байгуулалгын үйл ажиллагааг эхлүүлэх тухай  зарим байгууллагын үйл ажиллагааг эхлүүлэх тухай.pdf
8 зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай -2
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай -2.pdf
9 зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай.pdf
10 иргэдийг татан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай
иргэдийг татан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай.pdf
11 хүнс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг чангатгах тухай
хүнс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг чангатгах тухай.pdf