Сүхбаатар аймаг

Мөнххаан сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Хөшөө цогцолборт овоо руу шат тавих ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Мөнххаан сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт орших Банзар толгойн орой дээр байрлах Хөшөөт цогцолборлуу явган хүний шат тавих, Гэрэлтүүлэг хийх ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хүрэл соёмбо ХХК хийж дуусгалаа.

6305dda975aae295034205.jpg

6305ddae383f1022168548.jpg