Сүхбаатар аймаг

Мөнххаан сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Хүүхдийн биеийн тамирын талбайг хашаажуулах сэргээн засварлаж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хүүхдийн биеийн тамирын талбайг хашаажуулах сэргээн засварлах ажлыг "ЗУЛ САНТ" ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Уг ажилд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 19.8 сая төгрөг зарцууллаа. Өнөөдрийн байдлаар тухайн ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

6305dbebec437205377450.jpg

6305dc1aa358b864958479.jpg