Сүхбаатар аймаг

Мөнххаан сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Гүн өрмийн 2 худаг шинээр гаргав.

ОНХСАнгийн 30.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Гүн өрмийн хоёр худгыг "Оргилон дэлгэрэх сүм" ХХК гаргаж холбогдох албаны хүмүүст хүлээлгэн өглөө.