Сүхбаатар аймаг

Мөнххаан сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

Бодлогын баримт бичгүүд

Таван жилийн үндсэн чиглэл

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Хөгжлийн хэтийн зорилго

Хөгжлийн хэтийн зорилго

Статистик мэдээлэл

123,546₮

Газар нутаг

123,546₮

ААН-н тоо

123,546₮

Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар

123,546₮

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар

123,546₮

Хүн ам

123,546₮

Сууршил

Өргөдөл гомдол

Та өөрийн санал хүсэлтээ илгээнэ үү...